The energetics of management

G.B. Feekes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-34
TijdschriftManagement international review
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit