The endowment effect, status quo bias and loss aversion : rational alternative explanation

D.Y. Dupont, G.S. Lee

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2001033
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit