The endothermic excitation transfer process krypton*(3PJ) + molecular nitrogen(X) -> Kr(1S0) + N2((C): a sensitive probe for the 3P2:3P0 population ratio

R.J.F. van Gerwen, E.J.D. Vredenbregt, E.R.T. Kerstel, H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The endothermic excitation transfer process krypton*(3PJ) + molecular nitrogen(X) -> Kr(1S0) + N2((C): a sensitive probe for the 3P2:3P0 population ratio'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen