The electrochemistry of iron oxide thin films nanostructured by high ion flux plasma exposure

R. Sinha, I. Tanyeli, R. Lavrijsen, M.C.M. van de Sanden, A. Bieberle-Hütter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The electrochemistry of iron oxide thin films nanostructured by high ion flux plasma exposure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen