The electrochemical H+ gradient in the yeast Rhodotorula glutinis

M.H. Höfer, K. Nicolaij, G.T. Robillard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The electrochemical H+ gradient in the yeast Rhodotorula glutinis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen