The efficiency of subset selection of an almost best treatment

P. Laan, van der

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    36 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The efficiency of subset selection of an almost best treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde