The effects of logistics on energy and infrastructure

W.A. Koumans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)392-395
TijdschriftTijdschrift voor vervoerswetenschap
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit