The effects of examples on the use of knowledge in a student design activity: the case of the Flying Dutchman

H. Christiaans, J.A. Andel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of examples on the use of knowledge in a student design activity: the case of the Flying Dutchman'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Kunst en humaniteit

Engineering en materiaalwetenschappen