The effects of composition on the burning velocity and nitric oxide formation in laminar premixed flames of CH4 + H2 + O2 + N2

F.H.V. Coppens, J. Ruyck, de, A.A. Konnov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  122 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of composition on the burning velocity and nitric oxide formation in laminar premixed flames of CH4 + H2 + O2 + N2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen