The effective permittivity of compressed and sintered samples of TiO2

J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The effective permittivity of compressed and sintered samples of TiO2 is measured. The results are discussed in terms of the theory developed by Polder and van Santen.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-74
Aantal pagina's4
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1947
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effective permittivity of compressed and sintered samples of TiO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit