The effect of workload constraints in mathematical programming models for production planning

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of workload constraints in mathematical programming models for production planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie