The effect of three-dimensional morphology on the efficiency of hybrid polymer solar cells

S.D. Oosterhout, M.M. Wienk, S.S. Bavel, van, R. Thiedmann, L.J.A. Koster, J. Gilot, J. Loos, V. Schmidt, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

510 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of three-dimensional morphology on the efficiency of hybrid polymer solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering