The effect of thermal treatment on the morphology and charge carrier dynamics in a polythiophene-fullerene bulk heterojunction

T.J. Savenije, J.E. Kroeze, X.N. Yang, J. Loos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

244 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of thermal treatment on the morphology and charge carrier dynamics in a polythiophene-fullerene bulk heterojunction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science