The effect of the angle of inclination of a condenser on the gas-to=-plate heat resistence in dropwise condensation

F.L.A. Ganzevles, C.W.M. Geld, van der

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelCompact Heat Exchangers - Festschrift on the 60th birthday of R.K. Shah
  Redacteurenxx G.P. Gelata et al
  UitgeverijEdizioni ETS
  Pagina's1-20
  ISBN van geprinte versie88-467-0619-6
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit