The effect of temperature on ethylene polymerization over flat Phillips model catalysts

E.M.E. Kimmenade, van, J. Loos, J.W. Niemantsverdriet, P.C. Thüne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of temperature on ethylene polymerization over flat Phillips model catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering