The effect of supercritical CO2 on the permeation of dissolved water through PDMS membranes

Andrew Shamu, Henk Miedema, Kitty Nijmeijer, Zandrie Borneman (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of supercritical CO<sub>2</sub> on the permeation of dissolved water through PDMS membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen