The effect of stress tolerance on dynamics of activity-travel behavior: numerical simulation results

I. Psarra, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of stress tolerance on dynamics of activity-travel behavior: numerical simulation results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen