The effect of strategic block membership on innovative performance

G.M. Duysters, J. Hagedoorn, C.E.A.V. Lemmens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-70
TijdschriftRevue d' Economie Industrielle
Volume103
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit