The effect of peripheral equipment loading on reverberation-chamber metrics

A. Hubrechsen, Sander Bronckers, Kate A. Remley, Rob Jones, Rob Horansky, Ad Reniers, Anne Roc'h, Bart Smolders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of peripheral equipment loading on reverberation-chamber metrics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen