The effect of market orientation on positional advantage and organizational performance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Citaties (SciVal)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-115
Aantal pagina's22
TijdschriftJournal of Strategic Marketing
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit