The effect of inflammation on voriconazole through concentrations in children

M. ter Avest, A. Veringa, E.R. van den Heuvel, J.G.W. Kosterink, E.H. Schölvinck, W.J.E. Tissing, J.W.C. Alffenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)678-680
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Clinical Pharmacology
Volume83
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2017

Citeer dit