The effect of ICT on social travel behavior : modeling communication frequency and communication mode choice

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 9th Biennial Conference on Environmental Psychology, 26-28 September 2011, Eindhoven, The Netherlands
Plaats van productieEindhoven
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit