The effect of glucose on the hydration kinetics of ordinary portland cement

G.C.H. Doudart de la Gree, Q.L. Yu, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of glucose on the hydration kinetics of ordinary portland cement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen