The effect of footrests on sitting balance in paraplegic subjects

Y.J.M. Janssen-Potten, H.A. Seelen, J. Drukker, Frank Spaans, M.R. Drost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of footrests on sitting balance in paraplegic subjects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen