The effect of features saliency on haptic subitizing

M.A. Plaisier, M. van 't Woud, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

'Subitizing' refers to fast and error-free numerosity judgment for small (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-34
Aantal pagina's6
TijdschriftExperimental Brain Research
Volume209
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of features saliency on haptic subitizing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit