The effect of evaporation on the analyte emission intensities during power interruption in an inductively coupled plasma

F.H.A.G. Fey, J.M. Regt, de, J.J.A.M. Mullen, van der, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

11 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of evaporation on the analyte emission intensities during power interruption in an inductively coupled plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Earth and Planetary Sciences