The effect of Coulomb friction in a haptic interface on positioning performance

K.J. Crommentuijn, D.J. Hermes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of Coulomb friction in a haptic interface on positioning performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie