The effect of contrast on letter and word recognition

F.L. Nes, van, J.C. Jacobs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of contrast on letter and word recognition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.