The effect of cognitive load on adaptation to differences in steering wheel force feedback level

S. Anand, J.M.B. Terken, J. Hogema

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of cognitive load on adaptation to differences in steering wheel force feedback level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Psychology