The effect of chlorine on the formation of oxygenates in synthesis gas reaction over rhodium on silica and alumina

B.J. Kip, F.W.A. Dirne, J. Grondelle, van, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-164
TijdschriftPreprints - American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit