The effect of catalyst support lyophobicity on particle-to-bubble adhesion, mass transport, and hydrogenation reaction rate in slurry reactors

K.C. Ruthiya, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings. of the 7th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering (GLS7), August 21-25, 2005
Plaats van productieFrance, Strasbourg
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit