The effect of an organic selectively-reflecting mirror on the performance of a luminescent solar concentrator

M.G. Debije, M.-P. Van, P.P.C. Verbunt, D.J. Broer, C.W.M. Bastiaansen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of an organic selectively-reflecting mirror on the performance of a luminescent solar concentrator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie