The effect of an adhesive interaction on predicting the scratch response of PS/PPO blends

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of an adhesive interaction on predicting the scratch response of PS/PPO blends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen