The effect of acoustical feedback on buzzing. From lips to vocal folds?

A. Hirtum, van, I. Lopez, M.H. Schellekens, X. Pelorson, N.M. Driessen, A. Hirschberg

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelCognitive and physical models of speech production, perception and perception-production interaction, 19th-24th of September 2004 in Lubmin, Germany, German-French Summerschool
  Plaats van productieS.l.
  Uitgeverijs.n.
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit