The effect of a single dose of Empagliflozin on cardiac energy status in diabetic mice

D. Abdurrachim, E. Manders, K. Nicolay, J.J. Prompers, E. Mayoux

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)A125-A125
  Aantal pagina's1
  TijdschriftDiabetes
  Volume66
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 jun. 2017

  Citeer dit