The education of mathematical engineers

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-14
TijdschriftMathematical education
Nummer van het tijdschriftapr.-jun.
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit