The economic evaluation of the electrochemical o-nitrotoluene/o,o-azoxytoluene reduction process

R.H.H.P. Jaeger, L.J.J. Janssen, J.G. Wijers, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-649
TijdschriftJournal of Applied Electrochemistry
Volume13
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit