The early development of the steam engine : an evolutionary interpretation using complexity theory

K. Frenken, A. Nuvolari

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

505 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The early development of the steam engine : an evolutionary interpretation using complexity theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen