The early development of the steam engine: An evolutionary interpretation using complexity theory

K. Frenken, A. Nuvolari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The early development of the steam engine: An evolutionary interpretation using complexity theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie