The dynamics of socio-economic development : an introduction

A. Szirmai

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge University Press
Aantal pagina's711
ISBN van geprinte versie0-521-52084-3, 0-521-81763-3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit