The dynamics of hairpin vortices in a laminar boundary layer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

322 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van Heijst, G.J.F. (Gert-Jan), Promotor
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
Datum van toekenning9 apr 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0517-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit