The dynamics of a deformable body experiencing large displacements

W.P. Koppens, A.A.H.J. Sauren, D.H. Campen, van, F.E. Veldpaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

15 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The dynamics of a deformable body experiencing large displacements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie