The dynamical complexity of optically injected semiconductor lasers

S. Wieczorek, B. Krauskopf, T.B. Simpson, D. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

339 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The dynamical complexity of optically injected semiconductor lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie