The dynamical complexity of optically injected semiconductor lasers

S. Wieczorek

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Daan, Promotor
Datum van toekenning23 apr 2002
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
Gedrukte ISBN'sgeen isbn nr
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit