The Dutch land market : a regional tool for policy impact on vacancy and grant rates

B. Bronkhorst, van, B. Glumac, T. Kunnen, M. Rhee, van, W.F. Schaefer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Dutch land market : a regional tool for policy impact on vacancy and grant rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen