The drag on a vibrating aerofoil in incompressible flow. II

G.W. Veltkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)288-297
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume61
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit