The Donders model of the circulation in normo- and pathophysiology

G.J. Noordergraaf, J.T. Ottesen, W.J.P.M. Kortsmit, W.H.A. Schilders, G.J. Scheffer, A. Noordergraaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Donders model of the circulation in normo- and pathophysiology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen