The domain-specificity of procrastination: Employees and students compared

W. Eerde, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCombined abstracts of 1999 Australian psychology conferences. Abstracts of the third Australian industrial and organizational psychology conference, June 26-27 1999, Brisbane, Australia, Vol. 51, Australian Journal of Psychology
RedacteurenB. Crassini
Plaats van productieCarlton South, Australia
UitgeverijAustralian Psychological Society
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit