The divergent evolution of evolutionary economics : essays on modelling virtues in evolutionary economics

S.E. Mendritzki

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijers, Anthonie W.M., Promotor
  • Houkes, Wybo, Co-Promotor
Datum van toekenning29 nov. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4178-2
StatusGepubliceerd - 29 nov. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit