The distributed ASCI supercomputer project

H.E. Bal, R.A.F. Bhoedjang, R.F.H. Hofman, C.J.H. Jacobs, T. Kielmann, J. Maassen, R. Nieuwpoort, van, J.W. Romein, L. Renambot, T. Rühl, R. Veldema, K. Verstoep, A. Baggio, G. Ballintijn, I. Kuz, G.E.O. Pierre, M. Steen, van, A.S. Tanenbaum, G. Doornbos, D. GermansH.J.W. Spoelder, E.J. Baerends, S.J.A. Gisbergen, van, H. Afsermanesh, G.D. Albada, van, A. Belloum, D. Dubbeldam, Z.W. Hendrikse, L.O. Hertzberger, A.G. Hoekstra, K. Iskra, D. Kandhai, D.C. Koelma, Frank Linden, van der, B.J. Overeinder, P.M.A. Sloot, P. Spinnato, D.H.J. Epema, A.J.C. Gemund, van, P.P. Jonker, A. Radulescu, C. Reeuwijk, van, H.J. Sips, P.M.W. Knijnenburg, M.S. Lew, F. Sluiter, L. Wolters, H. Blom, C.T.A.M. Laat, de, A.J. Steen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The distributed ASCI supercomputer project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen